Vēlaties sadarboties? Sazinieties ar mums šeit!

Rekvizīti

FCR Media Latvia

Juridiskā adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Faktiskā adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
PVN reģ.Nr.: LV40103460459
AS SEB Banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konts: LV49UNLA0050017633017