55%* interneta lietotāju pirkuma izpēti veic Google meklētājsistēmā. 

Atslēgvārdu reklāma meklētājsistēmās (Google un Yandex) ir ātrākais veids kā parādīt savu produktu vai pakalpojumu lietotājiem, kas jau to meklē. Mēs uzsvaru liekam uz pareizu izvietojumu un reklāmas tekstu, lai jūs varētu sasniegt labākos rezultātus cīņā par šiem lietotājiem. Ne mazāks uzsvars tiek likts uz lietotāju turpmāko rīcību uzņēmuma mājas lapā, lai palielinātu reklāmguves no piesaistītajiem lietotājiem. 

Atslēgvārdu reklāma

Atslēgvārdu reklāma ir būtiskākais MPK (Maksa Par Klikšķi) kampaņas statēģijas rīks. Kas var būt efektīvāk par reklāmas izvietošanu tieši tad, kad klients jau izrāda vēlmi veikt iegādi un meklē kur un kā iegādāties produktu vai pakalpojumu!

Vienkārši sakot, Jūs liekat likmi uz atslēgvārdiem, lai Jūsu reklāmas teksts parādītos, kad lietotāji veiks šos meklējumus.

Ja kampaņa ir pareizi uzstādīta, tad atslēgvārdu reklāma var būt ļoti ienesīgs veids kā parādīt reklāma tiem potenciālajiem klientiem, kas ir gatavi veikt pirkumu tieši pie Jums. Savukārt neveiksmīgi izstrādātas kampaņas bieži nes vairāk izmaksas nekā ieguvumu.

Veiksmīga un ienesīga kapmaņa ir atkarīga no regulāras kampaņas uzraudzības, izmaiņu veikšanas un pielāgošanas, kuras mēs saviem klientam veicam ikdienas un nemitīgi strādājam ar reklāmguvju palielināšanu.

Labas kampaņas izveidošana prasa darbu un laiku, taču pareizi apgūstot un pielietojot šo rīku, gūtie rezultāti var mainīt uzņēmuma pieeju pārdošanai.

Kāpēc FCR Media Latvia?

Pirms sākt strādāt ar jaunu kampaņu, vispirms mēs izstrādājam stratēģiju un darba plānu, kas ļauj veiksmīgi ieviest kampaņas, bet ar to darbs nebeidzas un kampaņas tiek regulāri optimizētas ar mērķi palielināt reklāmguves, ko nodrošina kampaņas datu sasaiste ar mājas lapas datiem caur Google Analytics


Mūsuprāt, ne mazāk svarīgi ir klienta iesaiste kampaņas norisē. Tāpēc regulāri tiekamies ar klientiem, lai kopīgi apspriestu datus un izskatītu mūsu piedāvājumus kā sasniegt vēl labākus rezultātu, bez tam katru mēnesi jūs saņemsiet pārskatāmas atskaites par kampaņas reuzltātiem un mērķu sasniegšanas situāciju. Jūs viemēr būsiet informēts par sava kampaņas situāciju un nākotnes iespējām!