Ar labu brendingu patērētājs pilnīgāk izprot uzņēmuma tēlu un vēstījumu, kā arī iegūst pozītīvu pieredzi ar zīmolu.

Atpazīstamība 


Zīmola atpazīstamība ir viens no veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatelementiem. Bieži vien pircējs pieņems lēmumu par labu pazīstamākam zīmolam, kā arī lēmuma pieņemšanas laiks var būt daudz īsāks labāk pazīstamiem zīmoliem.


Ar digitālā mārketinga rīku palīdzību veiktās atpazīstamības kampaņas spēj precīzi noteikt un ātri sasniegt nepieciešamās auditorijas, lai iegūtu paliekošu atpazīstamību.

Lojalitātes veicināšana


Kaut arī jaunu klientu piesaiste ir vitāli svarīga ikviena uzņēmuma izaugsmei, esošo klientu noturēšana paildzina klienta mūža vērtību, tādējādi arī pastarpināti samazinot nepieciešamo ieguldījumu jaunu klientu piesaistei.


Digitālais mārketings ir neaizstājāms rīks, lai palielinātu esošo klientu lojalitāti gan veicinot jaunus pirkumus un piepārdošanu, paziņojot par jauniem piedāvājumiem un akcijām, gan aicinot klientus uzzināt jaunu saturu un izzinātu klienta pieredzi ar Jūsu produktiem un pakalpojumiem. 

Klientu iesaiste


Mūsdienu patērētājs no zīmoliem arvien vairāk sagaida papildus komunikāciju, klienti vēlas iesaistīties un pieredzēt zīmolu, vēlas komunicēt savas sajūtas, iespaidus un dalīties ar saviem draugiem un līdzcilvēkiem. Līdz ar to arī uzņēmumiem jāmainās un jākļūst atvērtākiem saviem potenciālajiem un esošajiem klientiem - jāiesaistās sarunā.


Digitālā vide šajā ziņā ir efektivākais kanāls, kur šo sarunu izvērst - vai tas būtu Facebook, kur ikdienā komunicēt ar saviem klientiem, piedāvāt unikālu saturu un aktivitātes un saņemt atgriezenisko saiti vai mājas lapa, kur iesaistīt klientus ar dažādām interaktīvām aktivitātem un pielāgotu saturu.

Digitālā mārketinga rīki brendinga kampaņām

YouTube video reklāma