KĀDAS PRASMES NEPIECIEŠAMAS, LAI KĻŪTU PAR 2020. GADA DARBA TIRGUS LĪDERI?

Lai pēc 5 gadiem Tu spētu iekarot darba tirgus augstākās pozīcijas, Tev jau šodien ir jāstrādā pie savas attīstības.
Pēc šī brīža notikumu attīstības var spriest, ka jaunradi un darba tirgu spēcīgi ietekmē sociālās tehnoloģijas – Twitter, Facebook, Linkedin, kas palīdz iepazīstināt uzņēmumu ar potenciālajiem klientiem, partneriem un darbiniekiem.


KĀDA IR LĪDERA RECEPTE?


Ir daudz svarīgi ingredienti, kas padara cilvēku konkurētspējīgu plašajā darba tirgū, protams, svarīga ir pieredze un izglītība, taču bez tās ir jāatcerās arī par personības pilveidošanu.Sociālais intelekts, zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām un uz praktiskām zināšanām bāzētas prasmes valdīs pār nākotnes darba tirgu.

SVARĪGĀKIE INGREDIENTI:


Spēja pielāgoties – Prasme izdomāt un nākt klajā ar jauniem risinājumiem un atbildēm, kas iziet ārpus ikdienišķajiem rāmjiem.


Daudzkulturāla kompetence – Spēja strādāt mainīgā vidē un sadarboties ar cilvēkiem no dažādām valstīm.


Datorizēta domāšana – Spēja apstrādāt lielu informācijas apjomu kodolīgā kopsavilkumā un izsprast saņemtās informācijas nozīmi un lietderību.

Jauno tehnoloģiju pārzināšana – Spēja kritiski izprast un izstrādāt saturu, kas radīts un nodots izmantojot jaunākās plašsaziņas līdzekļu formas, kā arī maksimāli izmantot šos līdzekļus, lai veidotu pārliecinošu komunkāciju.


Virtuālā sadarbība – Spēja strādāt produktīvi un nest rezultātus, demonstrējot savu klātbūtni komandā – virtuālajā vidē.

Sociālais intelekts – Spēja komunicēt ar cilvēkiem dziļā un tiešā veidā, izprotot verbālo un neverbālo valodu daudz augstākā līmenī, kas ļauj labāk izanalizēt sarunas biedra reakciju un novest sarunu līdz vēlamajam rezultātam.


Loģika – Spēja izprast komunikācijas dziļāko jēgu vai nozīmi par to, kas ticis izteikts gan kontaktā “aci pret aci”, gan virtuālajā vidē.


Pielāgots prāta stāvoklis – Spēja izstrādāt uzdevumus un darba gaitu, lai efektīvāk sasniegtu uzstādīto mērķi.

Datums: 11.06.2015